STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
81 000.00.19.H29-220408-0009

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
82 000.00.19.H29-220407-0048

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
83 000.00.19.H17-200427-0008

CÔNG TY TNHH ICT VINA
84 000.00.19.H29-220408-0059

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
85 18011430/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
86 000.00.19.H29-230530-0010

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
87 000.00.17.H54-220301-0001

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU PHƯƠNG ANH
88 18009862/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
89 000.00.04.G18-220520-0026

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
90 000.00.19.H17-200427-0006

CÔNG TY TNHH ICT VINA
91 18000051/HSCBA-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH)
92 000.00.19.H17-221203-0001

CÔNG TY TNHH ICT VINA
93 000.00.19.H29-230825-0006

CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM
94 000.00.19.H29-230926-0022

CÔNG TY TNHH CF MED
95 000.00.19.H29-230926-0020

CÔNG TY TNHH CF MED
96 000.00.19.H29-230926-0021

CÔNG TY TNHH CF MED
97 000.00.16.H25-210615-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
98 000.00.19.H29-230403-0015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED
99 000.00.19.H29-240108-0007

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG
100 19013441/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG