STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1021 18011101/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI LỢI
1022 18011100/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI LỢI
1023 18010897/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
1024 17009648/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC ANH
1025 17009647/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC ANH
1026 000.00.19.H26-231229-0039

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY
1027 17009366/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC PHÁT
1028 17009365/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC PHÁT
1029 17008949/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
1030 17008452/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
1031 17008431/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
1032 17008434/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
1033 19013350/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
1034 20000013/HSCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM
1035 000.00.04.G18-240202-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
1036 000.00.04.G18-240202-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
1037 000.00.04.G18-240223-0005

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
1038 000.00.17.H62-211203-0001

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG HƯNG
1039 17007719/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1040 17007603/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)