STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1061 000.00.17.H09-200803-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
1062 000.00.17.H09-200423-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
1063 20001345/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
1064 19001297/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
1065 18001266/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
1066 170003038/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1067 170003501/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1068 000.00.10.H31-230927-0001

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC ĐQ PHARMA
1069 000.00.10.H31-231117-0002

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC ĐQ PHARMA
1070 000.00.19.H26-230522-0004

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHA KHOA THÀNH CÔNG
1071 000.00.19.H26-210520-0008

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHA KHOA THÀNH CÔNG
1072 17007000/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
1073 17006377/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
1074 000.00.19.H29-210909-0007

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ
1075 000.00.17.H62-200824-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH
1076 000.00.17.H62-200825-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH
1077 000.00.17.H62-200807-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH
1078 17008204/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
1079 17008352/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
1080 000.00.04.G18-220413-0008

CÔNG TY TNHH BMACARE