STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1081 17008352/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
1082 000.00.04.G18-220413-0008

CÔNG TY TNHH BMACARE
1083 000.00.19.H26-220630-0046

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VNT
1084 000.00.19.H26-220630-0037

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VNT
1085 000.00.19.H29-230705-0011

CÔNG TY CỔ PHẦN ASFA VIỆT NAM
1086 17000003/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO
1087 17000020/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO
1088 000.00.17.H62-220827-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG RUSSIA
1089 000.00.04.G18-220701-0029

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
1090 18000003/HSCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NGUYỆT QUANG
1091 000.00.17.H62-220111-0001

NHÀ THUỐC THÁI HẰNG 3
1092 18008949/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1093 000.00.17.H62-220226-0002

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VĨNH ĐIỀN
1094 000.00.19.H29-230823-0011

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU
1095 000.00.19.H26-220104-0033

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG SƠN
1096 000.00.19.H29-220228-0012

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
1097 000.00.19.H29-220926-0015

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
1098 19000069/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
1099 20001407/HSCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA
1100 19001402/HSCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA