STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
101 000.00.19.H29-230403-0015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED
102 000.00.19.H29-240108-0007

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG
103 19013441/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG
104 000.00.19.H17-230206-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN
105 000.00.19.H17-230204-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN
106 000.00.19.H17-240115-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NASAPHAR
107 000.00.19.H17-220915-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NASAPHAR
108 000.00.19.H15-220310-0003

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN THÁI DƯƠNG ASIA
109 000.00.19.H29-240223-0027

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM
110 000.00.19.H26-210819-0019

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHA KHOA THÀNH CÔNG
111 000.00.19.H29-211203-0010

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM
112 000.00.19.H29-200704-0003

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM
113 000.00.19.H17-220330-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN THE POWER OF LIGHT
114 000.00.19.H26-200615-0005

NHÀ THUỐC PHARMAKET SỐ 12
115 000.00.19.H17-220413-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN THE POWER OF LIGHT
116 000.00.19.H26-211025-0005

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ TIẾN HÙNG
117 000.00.19.H29-240318-0014

CÔNG TY TNHH AVELLA
118 000.00.19.H29-211204-0002

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BKS VIỆT NAM
119 19011860/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
120 000.00.19.H26-220929-0012

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM MIỀN BẮC