STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1301 000.00.19.H26-220221-0035

CÔNG TY CỔ PHẦN THUNG LŨNG DƯỢC PHẨM XANH VIỆT NAM
1302 18011319/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT
1303 20014758/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH VAMICO VIỆT NAM
1304 18009778/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HỒNG PHÁT
1305 19012800/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA PHARMA
1306 19012573/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA PHARMA
1307 000.00.19.H26-230205-0001

CÔNG TY TNHH THẬT MẠNH ĐỜI TV
1308 000.00.19.H26-200623-0008

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE
1309 20015246/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE
1310 19013856/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH EGOS VIỆT NAM
1311 000.00.19.H26-220727-0020

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QCM
1312 000.00.19.H26-220727-0021

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QCM
1313 18011841/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
1314 19013822/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC NHẤT TÂM ĐƯỜNG
1315 19013542/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẢO DƯỢC MINH CƯỜNG
1316 000.00.19.H26-220624-0014

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LIFE PLUS
1317 19013172/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẢO DƯỢC MINH CƯỜNG
1318 20015148/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC THÀNH VIỆT NAM
1319 19014360/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN THIÊN AN VIỆT NAM
1320 000.00.19.H26-230227-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED