STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
121 000.00.19.H26-220602-0028

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A
122 000.00.19.H26-240129-0023

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PETHEALTH
123 000.00.19.H29-230213-0002

CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA NAM Á
124 000.00.19.H29-230714-0031

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
125 000.00.19.H15-230224-0001

CÔNG TY TNHH HASACHI
126 17000303/HSCBSX-BN

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP
127 000.00.19.H15-230915-0001

CÔNG TY TNHH TM&DV DTH GROUP
128 000.00.19.H15-230801-0001

CÔNG TY TNHH TM&DV DTH GROUP
129 000.00.19.H29-221102-0010

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHƯƠNG KHÁNH
130 000.00.19.H26-240220-0001

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
131 000.00.19.H29-230904-0001

CÔNG TY TNHH HOA ĐÔNG TRADING
132 000.00.19.H15-231115-0001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VCOS
133 000.00.19.H15-231115-0002

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VCOS
134 000.00.19.H15-240227-0001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VCOS
135 000.00.19.H15-230919-0001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VCOS
136 000.00.17.H62-220224-0005

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN
137 000.00.17.H62-220224-0002

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BHLD SAITOH
138 000.00.17.H62-220224-0001

CÔNG TY TNHH PROTECH VINA
139 17011146/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
140 18011367/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL