STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
161 000.00.22.H44-230209-0004

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - THANH THỦY 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
162 000.00.19.H15-230425-0001

CÔNG TY TNHH TRẦN KIM HUYỀN
163 000.00.19.H15-231204-0001

CÔNG TY TNHH TRẦN KIM HUYỀN
164 000.00.19.H15-230308-0001

CÔNG TY TNHH TRẦN KIM HUYỀN
165 20001368/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG
166 20001363/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG
167 000.00.17.H62-220303-0001

CÔNG TY TNHH NHẬT NAM VĨNH PHÚC
168 000.00.19.H29-220429-0016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM
169 000.00.16.H02-200818-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN
170 000.00.19.H26-210903-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN
171 000.00.19.H26-210804-0029

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN
172 000.00.19.H26-210226-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN
173 000.00.16.H02-201125-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN
174 000.00.16.H05-240103-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT
175 000.00.16.H05-231221-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT
176 000.00.16.H05-231221-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT
177 000.00.16.H02-221009-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOA PHƯỢNG
178 000.00.19.H26-231229-0046

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP NAM PHÚ
179 18009310/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
180 17007212/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)