STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 000.00.19.H17-200518-0001

CÔNG TY TNHH GÀ CON THÀNH PHỐ
2 20013983/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM LÊ
3 19012078/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM LÊ
4 000.00.19.H29-221124-0014

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN
5 000.00.04.G18-220629-0044

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
6 000.00.04.G18-220630-0030

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
7 000.00.04.G18-220701-0004

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8 000.00.04.G18-220511-0014

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
9 000.00.17.H62-240306-0001

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CTA
10 000.00.16.H23-221125-0002

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG
11 000.00.16.H23-220121-0003

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG
12 000.00.19.H29-230228-0040

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y KHOA VMED
13 000.00.19.H26-240125-0023

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY
14 000.00.19.H26-220408-0052

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT
15 18010015/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT
16 19014179/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT
17 000.00.19.H26-220331-0075

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT
18 000.00.17.H54-231206-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDI KOREA
19 000.00.19.H29-211020-0001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIN HEALTH
20 000.00.16.H25-240314-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM-NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM
21 000.00.16.H25-240314-0005

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM-NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM
22 000.00.03.H42-240301-0002

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ NINH BÌNH
23 17007484/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC
24 000.00.19.H26-230727-0021

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN
25 000.00.19.H26-221205-0034

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN
26 000.00.19.H26-240218-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG Y HỌC BEMEC
27 17008417/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG
28 19012280/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG
29 000.00.19.H29-240119-0024

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG
30 000.00.19.H29-221216-0040

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI