STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
271 000.00.19.H26-211126-0009

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HẢI ANH
272 000.00.19.H26-211004-0025

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM SƠN
273 000.00.19.H26-210409-0003

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA
274 000.00.19.H26-201228-0007

CÔNG TY TNHH DP THIÊN DƯƠNG
275 000.00.19.H26-201230-0007

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH BANKFOOD
276 000.00.19.H26-201230-0006

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH BANKFOOD
277 000.00.19.H26-200808-0004

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC AN KHANG
278 000.00.19.H26-200716-0017

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA
279 000.00.19.H26-200626-0020

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NATURAL COSMETICS GIA KIM
280 000.00.19.H26-200626-0017

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NATURAL COSMETICS GIA KIM
281 000.00.19.H26-200619-0007

CÔNG TY TNHH NOVAMIN VIỆT NAM
282 000.00.19.H26-200524-0002

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MINH TÚ
283 000.00.19.H26-200524-0003

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MINH TÚ
284 000.00.19.H26-200522-0006

CÔNG TY TNHH THIỆN TÂM DUYÊN
285 000.00.19.H26-200513-0015

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH-NIA
286 000.00.19.H26-200424-0002

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ASEAN
287 000.00.19.H26-200427-0004

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ASEAN
288 20015252/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC CỔ TRUYỀN BẢO XUÂN
289 20015280/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA
290 20015281/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA
291 20015240/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE
292 20015206/HSCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH
293 20015054/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC THÀNH VIỆT NAM
294 20014969/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC CỐT THÔNG VƯƠNG
295 20014670/HSCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HADU VIỆT NAM
296 19014483/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIẾN ĐẠT
297 19014362/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN THIÊN AN VIỆT NAM
298 19014308/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM GREEN LIFE GROUP
299 19014200/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU VIETHERBS
300 19014176/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG