STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
301 19014168/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
302 19014033/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CƯỜNG THUỶ
303 19013908/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MEE VIỆT NAM
304 19013821/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 3T GROUP
305 19013522/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
306 19013521/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
307 19013225/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
308 18012228/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MCB VIỆT NAM
309 18012227/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MCB VIỆT NAM
310 18012122/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN
311 18011934/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETLAND
312 18011827/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLORY VIỆT NAM
313 18011102/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI LỢI
314 18011101/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI LỢI
315 18011100/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI LỢI
316 18010897/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
317 17009648/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC ANH
318 17009647/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC ANH
319 000.00.19.H26-231229-0039

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY
320 17009366/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC PHÁT
321 17009365/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC PHÁT
322 17008949/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
323 17008452/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
324 17008431/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
325 17008434/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
326 19013350/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
327 20000013/HSCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM
328 000.00.04.G18-240202-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
329 000.00.04.G18-240202-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
330 000.00.04.G18-240223-0005

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM