STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
451 18010814/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
452 18010744/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
453 18009208/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
454 000.00.19.H29-230905-0003

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU
455 000.00.04.G18-220330-0021

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
456 000.00.19.H29-221015-0005

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
457 000.00.19.H29-230704-0024

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
458 000.00.19.H26-220928-0040

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
459 000.00.19.H26-220928-0034

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
460 000.00.19.H26-220819-0010

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
461 000.00.19.H26-220112-0026

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
462 000.00.19.H26-220112-0022

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
463 000.00.19.H26-220112-0012

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
464 000.00.19.H26-210603-0008

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
465 000.00.19.H26-220224-0057

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM LAN Ý
466 000.00.04.G18-240131-0011

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F
467 000.00.19.H29-230803-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THUỐC CHỮ THẬP
468 000.00.19.H29-220905-0011

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THUỐC CHỮ THẬP
469 000.00.17.H62-231110-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
470 000.00.17.H62-231110-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
471 000.00.17.H62-231110-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
472 000.00.19.H26-231228-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
473 19003300/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
474 000.00.19.H29-230426-0001

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
475 000.00.19.H26-220607-0016

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
476 000.00.17.H62-220915-0001

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CTA
477 000.00.12.H19-230710-0001

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA
478 000.00.04.G18-220920-0003

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
479 000.00.04.G18-221007-0009

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
480 000.00.19.H29-221007-0018

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM