STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
511 000.00.19.H29-230303-0023

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
512 000.00.19.H29-230303-0009

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
513 000.00.19.H29-221121-0015

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
514 000.00.16.H25-211112-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
515 000.00.04.G18-220329-0050

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
516 19013310/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
517 000.00.04.G18-220315-0039

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
518 000.00.19.H26-240108-0028

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN THỊNH
519 000.00.19.H26-220420-0050

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU
520 000.00.19.H26-231222-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC
521 19000275/HSCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH
522 19000288/HSCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH
523 19009303/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHỞI TÂM
524 000.00.19.H26-220121-0024

CÔNG TY TNHH ECOPHAR VIỆT NAM
525 000.00.19.H26-220302-0059

CÔNG TY TNHH BICARE
526 000.00.17.H62-200804-0003

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ SẢN PHẨM AN TOÀN VIỆT NAM
527 000.00.17.H62-200819-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ SẢN PHẨM AN TOÀN VIỆT NAM
528 000.00.19.H26-220112-0061

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÚ UYÊN
529 000.00.17.H39-220812-0001

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT TW VIỆT NAM
530 000.00.19.H26-231017-0006

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH
531 000.00.19.H26-231016-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH
532 19014318/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT , DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH AN
533 000.00.19.H26-220616-0033

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ
534 000.00.19.H26-220624-0015

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT
535 000.00.19.H26-230328-0015

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
536 19013051/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BLUE OCEAN
537 000.00.19.H26-220221-0046

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HTC MEGA
538 000.00.19.H26-221021-0012

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SOKA U.S.A PHARMA
539 000.00.19.H26-221026-0017

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO VIỆT
540 000.00.19.H26-230314-0022

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW IMEXCO