STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
541 000.00.19.H26-220307-0028

CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH
542 000.00.19.H26-220228-0025

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC XANH VIỆT NAM
543 000.00.19.H26-211223-0006

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHARMA
544 000.00.19.H26-220228-0077

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAPHSOLACO
545 000.00.19.H26-220301-0043

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ HEALTH CARE
546 000.00.19.H26-211217-0020

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO BẠCH DƯƠNG
547 000.00.19.H26-211227-0032

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Á CHÂU
548 000.00.19.H26-211225-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM
549 000.00.19.H26-211206-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
550 000.00.19.H26-211206-0009

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
551 000.00.19.H26-220217-0027

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
552 000.00.19.H26-220217-0025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
553 000.00.19.H26-220217-0017

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
554 000.00.19.H26-220107-0019

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
555 000.00.19.H26-211223-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MEKONG VIỆT NAM-CHI NHÁNH HÀ NỘI
556 000.00.19.H26-220303-0073

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC G&P FRANCE
557 000.00.19.H26-220222-0054

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH PHÁT
558 000.00.19.H26-220222-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINAPHAR
559 000.00.19.H26-211217-0033

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VALLAPHA
560 000.00.19.H26-220113-0025

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT VIỆT
561 000.00.19.H26-211228-0021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA
562 000.00.19.H26-211217-0019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA
563 000.00.19.H26-220303-0012

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
564 000.00.19.H26-230321-0041

CÔNG TY TNHH MTV 120 ARMEPHACO
565 19013668/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỊNH GIA VIỆT NAM
566 000.00.19.H26-220608-0027

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA PHARMA
567 000.00.19.H26-230321-0036

CÔNG TY TNHH MTV 120 ARMEPHACO
568 000.00.19.H26-220921-0004

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỢP NHẤT
569 000.00.19.H26-221227-0009

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN NHI
570 000.00.19.H26-220120-0006

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HƯNG