STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
571 000.00.19.H26-221004-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA
572 000.00.19.H26-220622-0007

CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT PEA VIỆT NAM
573 19014089/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ NOVATECH
574 19014034/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CƯỜNG THUỶ
575 19012595/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIFA
576 18011444/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIFA
577 19014127/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ATP
578 19012954/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG ANH ĐÀO
579 000.00.19.H26-220727-0006

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DUPHARMAX
580 000.00.19.H26-220418-0045

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DUPHARMAX
581 18011172/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM NGÂN HÀ
582 000.00.19.H26-220920-0006

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM NGÂN HÀ
583 18009929/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ
584 000.00.19.H26-221024-0003

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC ECO
585 000.00.19.H26-220317-0027

CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
586 000.00.19.H26-220421-0058

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO DƯỢC VIỆT
587 20014806/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIETHEALTH
588 18009932/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IKA
589 17008937/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IKA
590 000.00.19.H26-220905-0025

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI POLVITA
591 000.00.19.H26-220221-0035

CÔNG TY CỔ PHẦN THUNG LŨNG DƯỢC PHẨM XANH VIỆT NAM
592 18011319/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT
593 20014758/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH VAMICO VIỆT NAM
594 18009778/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HỒNG PHÁT
595 19012800/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA PHARMA
596 19012573/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA PHARMA
597 000.00.19.H26-230205-0001

CÔNG TY TNHH THẬT MẠNH ĐỜI TV
598 000.00.19.H26-200623-0008

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE
599 20015246/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE
600 19013856/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH EGOS VIỆT NAM