STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
601 000.00.19.H26-220727-0020

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QCM
602 000.00.19.H26-220727-0021

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QCM
603 18011841/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
604 19013822/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC NHẤT TÂM ĐƯỜNG
605 19013542/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẢO DƯỢC MINH CƯỜNG
606 000.00.19.H26-220624-0014

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LIFE PLUS
607 19013172/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẢO DƯỢC MINH CƯỜNG
608 20015148/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC THÀNH VIỆT NAM
609 19014360/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN THIÊN AN VIỆT NAM
610 000.00.19.H26-230227-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
611 000.00.19.H26-230316-0025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ F-GROUP
612 000.00.19.H26-200612-0007

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA
613 000.00.19.H26-221104-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN H.E.R COSMECEUTICAL
614 20014860/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ NOVATECH
615 000.00.19.H26-230213-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM H.E.R
616 20014950/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DP GOLDWINGS VIỆT NAM
617 000.00.19.H26-230222-0086

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM SUNPHARMA
618 000.00.19.H26-221111-0010

CÔNG TY TNHH THORMAN
619 000.00.19.H26-230323-0024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ F-GROUP
620 000.00.19.H26-221226-0022

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SINH HỌC MORINSE
621 000.00.19.H26-230328-0016

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGOẠI THƯƠNG
622 000.00.19.H26-230328-0018

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGOẠI THƯƠNG
623 000.00.19.H26-220601-0013

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA PHARMA
624 000.00.19.H26-221010-0023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRANG LY
625 000.00.19.H26-220510-0044

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DALIX
626 000.00.19.H26-221111-0011

CÔNG TY TNHH THORMAN
627 000.00.19.H26-220623-0015

CÔNG TY TNHH SURI STORE VIỆT NAM
628 000.00.19.H26-220623-0009

CÔNG TY TNHH SURI STORE VIỆT NAM
629 000.00.19.H26-220623-0011

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VAH
630 000.00.19.H26-220624-0017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LIFE PLUS