STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
631 000.00.19.H26-230130-0016

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA
632 000.00.19.H26-221226-0021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SINH HỌC MORINSE
633 000.00.19.H26-230323-0018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO Y
634 000.00.19.H26-230323-0013

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO Y
635 000.00.19.H26-230331-0011

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC PH PHARMA VIỆT NAM
636 19014327/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT , DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH AN
637 19014317/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT , DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH AN
638 19014611/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Q&V VIỆT NAM
639 000.00.19.H26-230316-0024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ F-GROUP
640 19014522/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT THIẾT BỊ Y TẾ MELINKAGROUP
641 000.00.19.H26-220305-0010

CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
642 000.00.19.H26-220225-0004

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC-MỸ PHẨM THIÊN PHÚC
643 000.00.19.H26-220217-0005

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRANG LY
644 000.00.19.H26-230915-0013

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN
645 000.00.19.H29-221014-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN
646 000.00.19.H29-220104-0010

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN
647 000.00.04.G18-211231-0023

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM
648 000.00.19.H26-221125-0017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM
649 000.00.19.H26-220504-0042

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC
650 000.00.19.H26-230211-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC
651 000.00.16.H25-211112-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
652 000.00.19.H29-230729-0005

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KHẢI NAM
653 000.00.19.H29-230728-0014

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KHẢI NAM
654 18009705/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
655 18010213/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
656 18010212/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
657 18010210/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
658 18010209/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
659 18010211/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
660 18010208/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH