STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
661 18010206/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
662 000.00.19.H26-230414-0017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
663 000.00.03.H42-231227-0001

CÔNG TY TNHH MEDLATEC NINH BÌNH
664 000.00.03.H42-231220-0001

CÔNG TY TNHH MEDLATEC NINH BÌNH
665 20000072/HSCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA
666 000.00.19.H29-200506-0002

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y KHOA AN TÂM
667 19012682/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y KHOA AN TÂM
668 17008347/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
669 17011070/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
670 170008502/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
671 000.00.19.H26-220209-0025

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN
672 000.00.19.H26-220613-0024

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN
673 19000035/HSCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
674 17007904/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
675 17009372/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
676 18009761/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
677 19012492/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
678 19012752/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
679 000.00.16.H05-220620-0002

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG
680 000.00.16.H05-220620-0003

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG
681 170002503/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
682 000.00.19.H26-231229-0037

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC
683 000.00.19.H26-230811-0026

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG
684 000.00.04.G18-220224-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
685 000.00.17.H09-210623-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH
686 000.00.19.H26-231207-0001

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH
687 000.00.19.H26-220228-0050

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG
688 000.00.19.H26-230815-0017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM
689 000.00.17.H09-210611-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH
690 000.00.17.H09-210410-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH