STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7141 19012183/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH
7142 170010103/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH
7143 170007103/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH
7144 18010160/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG
7145 18009921/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG
7146 18009920/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG
7147 18009922/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG
7148 18010605/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG
7149 18011263/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG
7150 170006903/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG
7151 18012252/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG
7152 17008931/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG
7153 17009573/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG
7154 17009470/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG
7155 20014681/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI
7156 000.00.19.H26-200423-0020

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7157 20015189/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7158 20015188/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7159 19014614/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7160 19014206/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7161 19014125/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7162 19014065/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7163 19013907/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7164 19013906/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7165 18012290/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7166 000.00.19.H26-200425-0009

CÔNG TY TNHH TM SX DV GREEN WORLD
7167 000.00.17.H08-200513-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI THIÊN PHÚC
7168 19014328/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7169 19014048/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7170 19014020/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH