STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
691 20013822/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP
692 000.00.19.H29-230321-0011

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
693 000.00.19.H29-230321-0009

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
694 000.00.16.H05-220702-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
695 000.00.16.H05-220621-0004

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
696 000.00.16.H05-211222-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
697 000.00.16.H05-210825-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
698 000.00.16.H05-210929-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
699 000.00.16.H05-220429-0002

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
700 000.00.16.H05-220324-0004

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
701 000.00.16.H05-220128-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
702 000.00.16.H05-210812-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
703 000.00.16.H05-200818-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
704 000.00.16.H05-200811-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
705 000.00.16.H05-200821-0003

CÔNG TY TNHH TIẾN THÀNH YÊN PHONG
706 000.00.16.H05-200820-0001

CÔNG TY TNHH TIẾN THÀNH YÊN PHONG
707 000.00.16.H05-200514-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT DAE-HDN
708 000.00.16.H05-200426-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT DAE-HDN
709 000.00.16.H05-211013-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ IHL
710 000.00.16.H05-220815-0002

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ NHAM
711 000.00.16.H05-220110-0001

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ NHAM
712 000.00.16.H05-200908-0002

CÔNG TY TNHH BÁCH THUẬN AN PHARMA
713 000.00.16.H05-200901-0001

CÔNG TY TNHH BÁCH THUẬN AN PHARMA
714 000.00.16.H05-220127-0004

CÔNG TY TNHH THÚY HẰNG HHT
715 000.00.16.H05-211215-0001

CÔNG TY TNHH THÚY HẰNG HHT
716 000.00.16.H05-211124-0004

CÔNG TY TNHH THÚY HẰNG HHT
717 000.00.16.H05-220208-0001

CÔNG TY TNHH OPEN SKY VIỆT NAM
718 000.00.16.H05-200825-0002

CÔNG TY TNHH S.C COMPANY VIỆT NAM
719 000.00.16.H05-200820-0007

CÔNG TY TNHH S.C COMPANY VIỆT NAM
720 000.00.16.H05-200804-0004

CÔNG TY TNHH ĐẠI SÔNG DƯƠNG - CHI NHÁNH BẮC NINH