STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7171 19014065/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7172 19013907/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7173 19013906/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7174 18012290/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7175 000.00.19.H26-200425-0009

CÔNG TY TNHH TM SX DV GREEN WORLD
7176 000.00.17.H08-200513-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI THIÊN PHÚC
7177 19014328/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7178 19014048/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7179 19014020/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7180 19013318/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7181 19013319/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7182 19012989/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7183 18012141/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7184 18011976/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7185 18011741/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7186 18011742/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7187 000.00.19.H26-200429-0015

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA
7188 000.00.19.H26-200505-0018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA
7189 000.00.19.H26-200505-0021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GINIC
7190 000.00.19.H26-200505-0022

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GINIC
7191 000.00.19.H26-200505-0019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ISOPHARCO
7192 000.00.19.H26-200505-0020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ISOPHARCO
7193 000.00.19.H15-200612-0001

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ
7194 17011396/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING
7195 17011140/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TAEYEON MEDICAL VIỆT NAM
7196 17007864/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI
7197 18012032/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI
7198 18012028/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI
7199 18012030/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI
7200 17007931/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI