STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7201 17007859/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI
7202 17007858/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI
7203 18011454/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI
7204 18011118/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI
7205 18009843/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI
7206 17007798/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI
7207 17007791/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI
7208 170006554/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI
7209 170006544/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI
7210 170006539/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI
7211 170006538/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI
7212 170006540/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI
7213 170006541/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI
7214 170000001/HSCBMB-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI BIDIPHAR
7215 000.00.16.H02-200616-0001

CÔNG TY TNHH KICHY VIỆT NAM
7216 18010694/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ
7217 19000522/HSCBMB-NA

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THÁI MINH
7218 20000087/HSCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH
7219 20000028/HSCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH
7220 20015274/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE
7221 170007303/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI
7222 18000520/HSCBMB-NA

CÔNG TY TNHH DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ AN GIANG
7223 000.00.16.H02-200420-0001

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT NHẬP KHẨU D&P HƯƠNG MAI
7224 000.00.16.H02-200519-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TIÊN HƯNG
7225 19012938/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
7226 19012907/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
7227 19012762/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
7228 18010596/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
7229 18010597/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
7230 000.00.19.H26-200428-0005

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT HÀN