STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7321 170003617/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7322 170003616/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7323 170003619/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7324 18011499/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
7325 18011509/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
7326 18010322/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
7327 18010251/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
7328 17008070/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
7329 17008093/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
7330 17008058/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
7331 17007535/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
7332 17007306/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
7333 170005831/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
7334 19011967/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
7335 17008197/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO CHÂU
7336 17008196/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO CHÂU
7337 17006598/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO CHÂU
7338 17007520/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO CHÂU
7339 18010610/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC
7340 170004701/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN
7341 000.00.16.H23-200512-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG - CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG
7342 000.00.12.H19-200514-0001

CÔNG TY TNHH TRADING TAK
7343 000.00.16.H23-200507-0002

CÔNG TY TNHH SỢI VĨ SƠN
7344 20000019/HSCBA-PT

CÔNG TY TNHH VIKORE PHÚ THỌ
7345 20000018/HSCBA-PT

CÔNG TY TNHH VIKORE PHÚ THỌ
7346 20000017/HSCBA-PT

CÔNG TY TNHH VIKORE PHÚ THỌ
7347 20000016/HSCBA-PT

CÔNG TY TNHH VIKORE PHÚ THỌ
7348 170002407/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
7349 170002408/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
7350 170002405/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH