STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7351 000.00.16.H05-200421-0005

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG DŨNG GB
7352 000.00.16.H05-200423-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AN AN
7353 19012196/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE
7354 19012173/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE
7355 18010442/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE
7356 18000009/HSCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM
7357 000.00.16.H05-200427-0004

CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM TIẾN
7358 000.00.16.H05-200427-0003

CÔNG TY TNHH A&M ASIA
7359 000.00.16.H05-200428-0002

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH BẮC HẢI
7360 000.00.16.H05-200424-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN ORIBAL VIỆT NAM
7361 19000093/HSCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM
7362 000.00.16.H05-200421-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG
7363 20000548/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT KẾ AN PHÚ
7364 20000020/HSCBA-PT

CÔNG TY TNHH VIKORE PHÚ THỌ
7365 20000219/HSCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG DŨNG GB
7366 19012821/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH
7367 19012814/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH
7368 19003311/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH
7369 20009461/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHA NAM
7370 17008666/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA
7371 20000112/HSCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR
7372 20000113/HSCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR
7373 20000114/HSCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR
7374 18001623/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON
7375 20000209/HSCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN KCT VIỆT NAM
7376 20000208/HSCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN KCT VIỆT NAM
7377 20000334/HSCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN KCT VIỆT NAM
7378 20000349/HSCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AN AN
7379 20000345/HSCBSX-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG DŨNG GB
7380 20000344/HSCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ BÌNH AN