STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7411 20013622/HSCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM HOA TULIP
7412 20013608/HSCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM HOA TULIP
7413 20013576/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE
7414 20013602/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM
7415 20013634/HSCBA-HCM

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HETOT
7416 20013633/HSCBA-HCM

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HETOT
7417 20013595/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC LYN - KOREA
7418 20013549/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THIÊN QUANG
7419 20000004/HSCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
7420 20000003/HSCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
7421 20000002/HSCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
7422 20014853/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THUỐC NAM NGUYỄN KIỀU
7423 20014893/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DP GOLDWINGS VIỆT NAM
7424 20014870/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN PHÚ TUỆ
7425 19000037/HSCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIAPHARM
7426 20000061/HSCBA-HNa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM
7427 19000047/HSCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA
7428 19000046/HSCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA
7429 19000049/HSCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA
7430 20000057/HSCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA
7431 20000055/HSCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA
7432 20000058/HSCBA-HNa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM
7433 20000060/HSCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA
7434 20000120/HSCBA-NA

CÔNG TY TNHH ANITA VIỆT NAM
7435 20000082/HSCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
7436 20000081/HSCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC AVAGREEN
7437 20000079/HSCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC AVAGREEN
7438 20000078/HSCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC AVAGREEN
7439 20000077/HSCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC AVAGREEN
7440 20000075/HSCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC AVAGREEN