STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7441 20000058/HSCBA-HNa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM
7442 20000060/HSCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA
7443 20000120/HSCBA-NA

CÔNG TY TNHH ANITA VIỆT NAM
7444 20000082/HSCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
7445 20000081/HSCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC AVAGREEN
7446 20000079/HSCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC AVAGREEN
7447 20000078/HSCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC AVAGREEN
7448 20000077/HSCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC AVAGREEN
7449 20000075/HSCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC AVAGREEN
7450 20000079/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN TASUPHARM
7451 20000080/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DANACARE SOLUTION
7452 20000081/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
7453 18000010/HSCBA-TTH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG BÁ TIẾN BỘ VÀ ỨNG DỤNG MỚI
7454 20000020/HSCBA-TTH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG BÁ TIẾN BỘ VÀ ỨNG DỤNG MỚI
7455 19000017/HSCBA-QN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRANG LINH
7456 19000009/HSCBA-QN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRANG LINH
7457 19000011/HSCBA-QN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRANG LINH
7458 19000010/HSCBA-QN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRANG LINH
7459 19000016/HSCBA-QN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRANG LINH
7460 19000003/HSCBSX-QN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRANG LINH
7461 20014727/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA
7462 20014760/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO GOB QUỐC TẾ
7463 20014770/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU VIỆT
7464 20014765/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DOLEXCO VIỆT NAM
7465 20014764/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ CHÂU
7466 20014788/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7467 20014787/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7468 20014785/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ CHÂU
7469 20014815/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH LUẬT ASKLAW
7470 20014800/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG