STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
721 000.00.16.H05-200730-0001

CÔNG TY TNHH ĐẠI SÔNG DƯƠNG - CHI NHÁNH BẮC NINH
722 000.00.16.H05-200901-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC SINH
723 000.00.16.H05-200823-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC SINH
724 000.00.16.H05-200922-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH Y TẾ LÊ MINH
725 000.00.16.H05-200904-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH Y TẾ LÊ MINH
726 000.00.16.H05-200909-0001

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT HÀN
727 000.00.16.H05-200904-0003

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT HÀN
728 000.00.16.H05-220315-0001

CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT BẢO LONG
729 000.00.16.H05-220309-0003

CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT BẢO LONG
730 000.00.16.H05-201125-0001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KIM PHÚ
731 000.00.16.H05-200921-0003

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KIM PHÚ
732 000.00.16.H05-200824-0001

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIKARI V.MASK
733 000.00.16.H05-200828-0001

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIKARI V.MASK
734 000.00.16.H05-220328-0001

CÔNG TY TNHH DŨNG CÔNG
735 000.00.16.H05-210615-0001

CÔNG TY TNHH DŨNG CÔNG
736 000.00.16.H05-200730-0003

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DĨNH HƯƠNG
737 000.00.16.H05-200723-0001

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DĨNH HƯƠNG
738 17000014/HSCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM
739 000.00.16.H05-200924-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FCA GROUP
740 000.00.16.H05-200824-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FCA GROUP
741 000.00.16.H05-210803-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU KHẨU TRANG VIỆT NAM
742 19012019/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
743 000.00.16.H05-210320-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU KHẨU TRANG VIỆT NAM
744 18011282/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
745 18011275/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
746 000.00.16.H05-210208-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU KHẨU TRANG VIỆT NAM
747 18011277/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
748 18011273/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
749 18011467/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
750 18011658/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN