STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7471 20014808/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI QUANG
7472 20014811/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDI MIỀN BẮC
7473 20014810/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN EVALUNKA
7474 20014809/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH PHÁT
7475 20014807/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH VAMICO VIỆT NAM
7476 20014829/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY
7477 20014826/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT , DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH AN
7478 20014825/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT , DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH AN
7479 20014763/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE
7480 20014831/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM 3M PHARMA
7481 20014768/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7482 20014798/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ AN KHANH
7483 20000195/HSCBA-BN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN
7484 20000194/HSCBA-BN

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM BIMEX TẠI BẮC NINH
7485 20000196/HSCBA-BN

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM BIMEX TẠI BẮC NINH
7486 20000197/HSCBA-BN

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM BIMEX TẠI BẮC NINH
7487 20000200/HSCBA-BN

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM BIMEX TẠI BẮC NINH
7488 20000204/HSCBA-BN

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM BIMEX TẠI BẮC NINH
7489 20000052/HSCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC
7490 20000054/HSCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC
7491 20000053/HSCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC
7492 20001354/HSCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE
7493 20001351/HSCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE
7494 20001346/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH ANP DIAGNOSTICS
7495 20001347/HSCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE
7496 20014751/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TÉ LOVE MOM
7497 20014750/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y DƯỢC VIỆT XUÂN
7498 20014749/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR
7499 20014748/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR
7500 20014784/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ REIKON