STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7501 20014779/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC THÀNH VIỆT NAM
7502 20014778/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LOVE MOM
7503 20014767/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA
7504 20014766/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC ADK
7505 20014796/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LOVE MOM
7506 20014744/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CADUPHARCO
7507 20014820/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LOVE MOM
7508 20014795/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 3T GROUP
7509 20014793/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ
7510 20014801/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCOOP
7511 19006394/HSCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SANODYNA VIỆT NAM
7512 19006398/HSCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM
7513 19013120/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SANODYNA VIỆT NAM
7514 19013186/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM
7515 20014790/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MINH ĐỨC VIỆT NAM
7516 20014794/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA
7517 20014783/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA
7518 18003245/HSCBSX-HCM

NHÀ MÁY Z755 - BỘ QUỐC PHÒNG
7519 170001201/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT
7520 19009167/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DAESUNG MAREF VINA
7521 17008705/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHA NAM
7522 170002402/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7523 19012106/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN
7524 18000504/HSCBMB-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN HELP GLOBAL
7525 18000507/HSCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH XÉT NGHIỆM RANDOX
7526 170009004/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÙNG BÁCH
7527 17008099/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS
7528 17008098/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS
7529 17009238/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS
7530 18011619/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS