STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7621 17011029/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ INTET
7622 17008968/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH
7623 170005505/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH
7624 170005457/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH
7625 170008306/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG
7626 18009407/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN
7627 17008259/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN
7628 17007242/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN
7629 17006711/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN
7630 170005415/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN
7631 18009769/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD
7632 17008832/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG
7633 17008829/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG
7634 17008831/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG
7635 17008868/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG
7636 18010867/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT
7637 170005424/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES
7638 170005421/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES
7639 18010654/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
7640 18010541/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
7641 18009802/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
7642 17008871/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
7643 17008932/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
7644 17008646/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
7645 17008050/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
7646 17007885/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
7647 17007887/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
7648 170006672/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
7649 18010732/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
7650 18010625/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED