STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
751 18011273/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
752 18011467/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
753 18011658/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
754 19011868/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
755 19011874/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
756 000.00.19.H29-231115-0004

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE
757 18000032/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
758 18000047/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
759 000.00.19.H17-210412-0001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
760 000.00.19.H17-210519-0003

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
761 000.00.19.H17-210519-0002

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
762 000.00.19.H17-210519-0001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
763 000.00.19.H17-210518-0001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
764 000.00.19.H26-211019-0013

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
765 000.00.19.H26-210916-0015

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
766 18010590/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
767 18010591/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
768 17007758/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
769 17007756/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
770 000.00.12.H19-240105-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV
771 000.00.17.H54-220527-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y
772 000.00.19.H26-221008-0001

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA HÂN
773 000.00.19.H26-230627-0002

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU T&T MEDICAL
774 19012471/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
775 18011459/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
776 19011838/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
777 19012372/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
778 18011256/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
779 19012635/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
780 000.00.19.H26-220614-0007

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VESTAPHARM