STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7831 17003207/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨ LONG
7832 170005608/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT
7833 17000507/HSCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TUẤN LONG
7834 170003901/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG
7835 18010526/HSCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH
7836 18010342/HSCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH
7837 18010485/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ
7838 18010466/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINAMASK
7839 18010338/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỒNG PHÁT
7840 18010520/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X
7841 17011034/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ ĐẠI DƯƠNG
7842 18000201/HSCBSX-BV

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP HẢI YẾN
7843 17003215/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC XUÂN DINH
7844 17003214/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH LẠC VIỆT
7845 170002602/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ
7846 17003221/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH
7847 170005813/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES
7848 170006533/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
7849 170006543/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
7850 170006341/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
7851 170006323/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
7852 170006322/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
7853 170006340/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
7854 170006531/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
7855 170006304/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
7856 170006308/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
7857 170002004/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
7858 17008572/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH HOÀNG
7859 17007292/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
7860 17009634/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA