STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
781 000.00.19.H26-220217-0005

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRANG LY
782 000.00.19.H26-230915-0013

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN
783 000.00.19.H29-221014-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN
784 000.00.19.H29-220104-0010

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN
785 000.00.04.G18-211231-0023

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM
786 000.00.19.H26-221125-0017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM
787 000.00.19.H26-220504-0042

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC
788 000.00.19.H26-230211-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC
789 000.00.16.H25-211112-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
790 000.00.19.H29-230729-0005

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KHẢI NAM
791 000.00.19.H29-230728-0014

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KHẢI NAM
792 18009705/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
793 18010213/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
794 18010212/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
795 18010210/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
796 18010209/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
797 18010211/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
798 18010208/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
799 18010206/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
800 000.00.19.H26-230414-0017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
801 000.00.03.H42-231227-0001

CÔNG TY TNHH MEDLATEC NINH BÌNH
802 000.00.03.H42-231220-0001

CÔNG TY TNHH MEDLATEC NINH BÌNH
803 20000072/HSCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA
804 000.00.19.H29-200506-0002

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y KHOA AN TÂM
805 19012682/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y KHOA AN TÂM
806 17008347/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
807 17011070/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
808 170008502/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
809 000.00.19.H26-220209-0025

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN
810 000.00.19.H26-220613-0024

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN