STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
811 19000035/HSCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
812 17007904/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
813 17009372/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
814 18009761/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
815 19012492/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
816 19012752/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
817 000.00.16.H05-220620-0002

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG
818 000.00.16.H05-220620-0003

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG
819 170002503/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
820 000.00.19.H26-231229-0037

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC
821 000.00.19.H26-230811-0026

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG
822 000.00.04.G18-220224-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
823 000.00.17.H09-210623-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH
824 000.00.19.H26-231207-0001

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH
825 000.00.19.H26-220228-0050

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG
826 000.00.19.H26-230815-0017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM
827 000.00.17.H09-210611-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH
828 000.00.17.H09-210410-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH
829 20013822/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP
830 000.00.19.H29-230321-0011

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
831 000.00.19.H29-230321-0009

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
832 000.00.16.H05-220702-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
833 000.00.16.H05-220621-0004

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
834 000.00.16.H05-211222-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
835 000.00.16.H05-210825-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
836 000.00.16.H05-210929-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
837 000.00.16.H05-220429-0002

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
838 000.00.16.H05-220324-0004

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
839 000.00.16.H05-220128-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
840 000.00.16.H05-210812-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH