STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
841 000.00.16.H05-211215-0001

CÔNG TY TNHH THÚY HẰNG HHT
842 000.00.16.H05-211124-0004

CÔNG TY TNHH THÚY HẰNG HHT
843 000.00.16.H05-220208-0001

CÔNG TY TNHH OPEN SKY VIỆT NAM
844 000.00.16.H05-200825-0002

CÔNG TY TNHH S.C COMPANY VIỆT NAM
845 000.00.16.H05-200820-0007

CÔNG TY TNHH S.C COMPANY VIỆT NAM
846 000.00.16.H05-200804-0004

CÔNG TY TNHH ĐẠI SÔNG DƯƠNG - CHI NHÁNH BẮC NINH
847 000.00.16.H05-200730-0001

CÔNG TY TNHH ĐẠI SÔNG DƯƠNG - CHI NHÁNH BẮC NINH
848 000.00.16.H05-200901-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC SINH
849 000.00.16.H05-200823-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC SINH
850 000.00.16.H05-200922-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH Y TẾ LÊ MINH
851 000.00.16.H05-200904-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH Y TẾ LÊ MINH
852 000.00.16.H05-200909-0001

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT HÀN
853 000.00.16.H05-200904-0003

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT HÀN
854 000.00.16.H05-220315-0001

CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT BẢO LONG
855 000.00.16.H05-220309-0003

CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT BẢO LONG
856 000.00.16.H05-201125-0001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KIM PHÚ
857 000.00.16.H05-200921-0003

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KIM PHÚ
858 000.00.16.H05-200824-0001

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIKARI V.MASK
859 000.00.16.H05-200828-0001

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIKARI V.MASK
860 000.00.16.H05-220328-0001

CÔNG TY TNHH DŨNG CÔNG
861 000.00.16.H05-210615-0001

CÔNG TY TNHH DŨNG CÔNG
862 000.00.16.H05-200730-0003

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DĨNH HƯƠNG
863 000.00.16.H05-200723-0001

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DĨNH HƯƠNG
864 17000014/HSCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM
865 000.00.16.H05-200924-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FCA GROUP
866 000.00.16.H05-200824-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FCA GROUP
867 000.00.16.H05-210803-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU KHẨU TRANG VIỆT NAM
868 19012019/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
869 000.00.16.H05-210320-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU KHẨU TRANG VIỆT NAM
870 18011282/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN