STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
871 18011275/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
872 000.00.16.H05-210208-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU KHẨU TRANG VIỆT NAM
873 18011277/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
874 18011273/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
875 18011467/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
876 18011658/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
877 19011868/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
878 19011874/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
879 000.00.19.H29-231115-0004

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE
880 18000032/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
881 18000047/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
882 000.00.19.H17-210412-0001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
883 000.00.19.H17-210519-0003

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
884 000.00.19.H17-210519-0002

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
885 000.00.19.H17-210519-0001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
886 000.00.19.H17-210518-0001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
887 000.00.19.H26-211019-0013

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
888 000.00.19.H26-210916-0015

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
889 18010590/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
890 18010591/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
891 17007758/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
892 17007756/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
893 000.00.12.H19-240105-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV
894 000.00.17.H54-220527-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y
895 000.00.19.H26-221008-0001

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA HÂN
896 000.00.19.H26-230627-0002

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU T&T MEDICAL
897 19012471/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
898 18011459/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
899 19011838/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
900 19012372/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT