STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
901 18010590/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
902 18010591/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
903 17007758/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
904 17007756/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
905 000.00.12.H19-240105-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV
906 000.00.17.H54-220527-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y
907 000.00.19.H26-221008-0001

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA HÂN
908 000.00.19.H26-230627-0002

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU T&T MEDICAL
909 19012471/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
910 18011459/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
911 19011838/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
912 19012372/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
913 18011256/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
914 19012635/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
915 000.00.19.H26-220614-0007

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VESTAPHARM
916 17006372/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT
917 17006373/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT
918 17006371/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT
919 000.00.19.H26-220915-0009

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
920 000.00.19.H26-220721-0038

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
921 000.00.19.H26-230204-0009

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
922 000.00.19.H26-210911-0019

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA
923 000.00.19.H26-210903-0010

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA
924 000.00.19.H26-210903-0007

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA
925 000.00.19.H26-210903-0005

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA
926 000.00.19.H26-210903-0006

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA
927 000.00.04.G18-220521-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU
928 000.00.04.G18-220407-0011

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU
929 000.00.04.G18-220407-0007

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU
930 000.00.19.H26-230928-0020

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THỊNH PHÁT