STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
931 18011879/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
932 20014007/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA
933 19012090/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA
934 18011387/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA
935 18011249/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA
936 18011118/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA
937 18010300/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA
938 18010197/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA
939 18010223/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA
940 18009473/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA
941 17008437/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA
942 17006536/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA
943 000.00.04.G18-220120-0016

CÔNG TY TNHH MAXDENT
944 000.00.04.G18-220120-0033

CÔNG TY TNHH MAXDENT
945 000.00.04.G18-220120-0045

CÔNG TY TNHH MAXDENT
946 000.00.19.H26-220726-0006

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH
947 000.00.19.H26-220912-0005

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH
948 000.00.19.H26-230224-0007

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH
949 000.00.19.H26-230330-0009

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH
950 000.00.04.G18-220121-0028

CÔNG TY TNHH MAXDENT
951 000.00.04.G18-220121-0036

CÔNG TY TNHH MAXDENT
952 000.00.19.H29-220325-0004

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GEN
953 000.00.07.H28-231222-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC QIDAM
954 000.00.17.H18-230808-0001

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ THÁI BÌNH
955 000.00.19.H29-230714-0028

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU
956 000.00.17.H39-220126-0002

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU
957 000.00.17.H39-220126-0001

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU
958 000.00.07.H28-230405-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO
959 000.00.19.H29-220303-0033

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
960 000.00.19.H26-221014-0001

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ DƯỢC LIỆU ORGANIC