STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
961 000.00.04.G18-220121-0036

CÔNG TY TNHH MAXDENT
962 000.00.19.H29-220325-0004

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GEN
963 000.00.07.H28-231222-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC QIDAM
964 000.00.17.H18-230808-0001

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ THÁI BÌNH
965 000.00.19.H29-230714-0028

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU
966 000.00.17.H39-220126-0002

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU
967 000.00.17.H39-220126-0001

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU
968 000.00.07.H28-230405-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO
969 000.00.19.H29-220303-0033

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
970 000.00.19.H26-221014-0001

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ DƯỢC LIỆU ORGANIC
971 000.00.16.H05-230518-0002

CÔNG TY TNHH BĂNG GẠC Y TẾ LỢI THÀNH
972 000.00.16.H05-230303-0002

CÔNG TY TNHH BĂNG GẠC Y TẾ LỢI THÀNH
973 000.00.19.H29-220929-0027

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
974 000.00.19.H29-220929-0029

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
975 000.00.19.H29-220929-0037

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
976 000.00.19.H29-220913-0003

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
977 000.00.19.H29-220913-0005

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
978 000.00.19.H29-220913-0008

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
979 000.00.19.H29-220913-0009

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
980 000.00.19.H29-220913-0011

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
981 000.00.19.H29-220913-0013

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
982 000.00.19.H29-220913-0014

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
983 000.00.19.H29-220826-0002

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
984 000.00.19.H29-220826-0004

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
985 000.00.19.H29-220826-0005

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
986 000.00.19.H29-220826-0006

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
987 000.00.19.H29-220826-0007

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
988 000.00.19.H29-220826-0009

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
989 000.00.19.H29-220826-0010

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
990 000.00.19.H29-220825-0012

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH