STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
91 18000051/HSCBA-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH)
92 000.00.19.H17-221203-0001

CÔNG TY TNHH ICT VINA
93 000.00.19.H29-230825-0006

CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM
94 000.00.19.H29-230926-0022

CÔNG TY TNHH CF MED
95 000.00.19.H29-230926-0020

CÔNG TY TNHH CF MED
96 000.00.19.H29-230926-0021

CÔNG TY TNHH CF MED
97 000.00.16.H25-210615-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
98 000.00.19.H29-230403-0015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED
99 000.00.19.H29-240108-0007

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG
100 19013441/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG
101 000.00.19.H17-230206-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN
102 000.00.19.H17-230204-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN
103 000.00.19.H17-240115-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NASAPHAR
104 000.00.19.H17-220915-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NASAPHAR
105 000.00.19.H15-220310-0003

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN THÁI DƯƠNG ASIA
106 000.00.19.H29-240223-0027

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM
107 000.00.19.H26-210819-0019

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHA KHOA THÀNH CÔNG
108 000.00.19.H29-211203-0010

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM
109 000.00.19.H29-200704-0003

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM
110 000.00.19.H17-220330-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN THE POWER OF LIGHT
111 000.00.19.H26-200615-0005

NHÀ THUỐC PHARMAKET SỐ 12
112 000.00.19.H17-220413-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN THE POWER OF LIGHT
113 000.00.19.H26-211025-0005

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ TIẾN HÙNG
114 000.00.19.H29-240318-0014

CÔNG TY TNHH AVELLA
115 000.00.19.H29-211204-0002

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BKS VIỆT NAM
116 19011860/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
117 000.00.19.H26-220929-0012

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM MIỀN BẮC
118 000.00.19.H26-220602-0028

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A
119 000.00.19.H26-240129-0023

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PETHEALTH
120 000.00.19.H29-230213-0002

CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA NAM Á