STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
121 000.00.19.H29-230714-0031

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
122 000.00.19.H15-230224-0001

CÔNG TY TNHH HASACHI
123 17000303/HSCBSX-BN

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP
124 000.00.19.H15-230915-0001

CÔNG TY TNHH TM&DV DTH GROUP
125 000.00.19.H15-230801-0001

CÔNG TY TNHH TM&DV DTH GROUP
126 000.00.19.H29-221102-0010

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHƯƠNG KHÁNH
127 000.00.19.H26-240220-0001

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
128 000.00.19.H29-230904-0001

CÔNG TY TNHH HOA ĐÔNG TRADING
129 000.00.19.H15-231115-0001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VCOS
130 000.00.19.H15-231115-0002

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VCOS
131 000.00.19.H15-240227-0001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VCOS
132 000.00.19.H15-230919-0001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VCOS
133 000.00.17.H62-220224-0005

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN
134 000.00.17.H62-220224-0002

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BHLD SAITOH
135 000.00.17.H62-220224-0001

CÔNG TY TNHH PROTECH VINA
136 17011146/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
137 18011367/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
138 18012018/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
139 19014111/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
140 000.00.19.H26-200610-0014

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
141 000.00.19.H26-200707-0007

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
142 000.00.22.H44-230209-0009

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - LÂM THAO 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
143 000.00.19.H26-220125-0010

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
144 000.00.19.H26-220125-0033

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
145 000.00.19.H26-220125-0016

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
146 000.00.22.H44-230209-0006

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - THANH BA 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
147 000.00.19.H26-220216-0042

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
148 000.00.04.G18-220418-0010

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
149 000.00.22.H44-230209-0005

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - TIÊN CÁT 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
150 000.00.19.H26-220505-0026

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL