STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
151 000.00.19.H26-230605-0016

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
152 000.00.19.H26-231012-0020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
153 000.00.22.H44-230209-0003

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - THỊ XÃ PHÚ THỌ 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
154 000.00.22.H44-230209-0008

NHÀ THUỐC HỒNG ĐƯC - NÔNG TRANG 02 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
155 000.00.22.H44-230209-0002

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - ĐOAN HÙNG 01- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
156 000.00.22.H44-230209-0001

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - THỌ SƠN 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
157 000.00.22.H44-230209-0007

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - NÔNG TRANG 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
158 000.00.22.H44-230209-0004

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - THANH THỦY 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
159 000.00.19.H15-230425-0001

CÔNG TY TNHH TRẦN KIM HUYỀN
160 000.00.19.H15-231204-0001

CÔNG TY TNHH TRẦN KIM HUYỀN
161 000.00.19.H15-230308-0001

CÔNG TY TNHH TRẦN KIM HUYỀN
162 20001368/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG
163 20001363/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG
164 000.00.17.H62-220303-0001

CÔNG TY TNHH NHẬT NAM VĨNH PHÚC
165 000.00.19.H29-220429-0016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM
166 000.00.16.H02-200818-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN
167 000.00.19.H26-210903-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN
168 000.00.19.H26-210804-0029

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN
169 000.00.19.H26-210226-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN
170 000.00.16.H02-201125-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN
171 000.00.16.H05-240103-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT
172 000.00.16.H05-231221-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT
173 000.00.16.H05-231221-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT
174 000.00.16.H02-221009-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOA PHƯỢNG
175 000.00.19.H26-231229-0046

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP NAM PHÚ
176 18009310/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
177 17007212/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
178 17008265/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
179 17008271/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
180 17008267/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)