STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
181 17008265/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
182 17008271/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
183 17008267/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
184 18009415/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
185 18009414/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
186 19011888/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
187 000.00.19.H26-220107-0007

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN
188 000.00.19.H26-240202-0013

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG
189 20014080/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN
190 000.00.19.H29-200912-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN
191 000.00.19.H29-220430-0002

CÔNG TY TNHH INCORP VIỆT NAM
192 18010676/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
193 18010675/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
194 18009859/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
195 17008471/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
196 17008470/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
197 000.00.19.H29-220526-0010

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO
198 000.00.19.H29-231113-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG
199 000.00.17.H62-220107-0001

NHÀ THUỐC SỐ 1 – BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÚC YÊN
200 000.00.17.H62-211220-0002

NHÀ THUỐC SỐ 3 – BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÚC YÊN
201 000.00.19.H26-240205-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
202 000.00.19.H26-220314-0031

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TMSC VIỆT NAM
203 18011266/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT
204 000.00.17.H62-230710-0001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN PHÚC
205 000.00.19.H17-231102-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NASAPHAR
206 17007542/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
207 000.00.19.H29-230222-0053

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ SOLA
208 19000038/HSCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ PALMY
209 000.00.19.H26-210803-0021

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN
210 19013912/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI