STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 000.00.17.H62-211226-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH VY
2 000.00.17.H62-211123-0001

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VĨNH PHÚC
3 000.00.16.H25-220127-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
4 19014167/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
5 000.00.19.H26-220214-0022

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HOÀNG SƠN
6 000.00.19.H26-240108-0013

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC PHÚC ĐƯỜNG
7 000.00.19.H26-240104-0017

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NEX
8 000.00.19.H26-231229-0014

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NHẤT NGUYÊN
9 000.00.19.H26-231207-0018

CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ BIOGEN
10 000.00.19.H26-231205-0011

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MỸ QUỐC