STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 000.00.16.H25-220127-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
2 19014167/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
3 000.00.19.H26-220214-0022

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HOÀNG SƠN
4 000.00.19.H26-240108-0013

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC PHÚC ĐƯỜNG
5 000.00.19.H26-240104-0017

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NEX
6 000.00.19.H26-231229-0014

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NHẤT NGUYÊN
7 000.00.19.H26-231207-0018

CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ BIOGEN
8 000.00.19.H26-231205-0011

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MỸ QUỐC
9 000.00.19.H26-231201-0020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TH PHARMA
10 000.00.19.H26-231103-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SONG THÀNH - CHI NHÁNH HÀ NỘI
11 000.00.19.H26-230817-0010

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VENUS
12 000.00.19.H26-230912-0017

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDYPHARM
13 000.00.19.H26-230912-0009

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDYPHARM
14 000.00.19.H26-230519-0045

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM INTER GOLD POWER
15 000.00.19.H26-230420-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH HƯNG
16 000.00.19.H26-230505-0002

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC PHẨM LỘC TRẦN
17 000.00.19.H26-230426-0017

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOS SOLUTION
18 000.00.19.H26-230413-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH HƯNG
19 000.00.19.H26-230411-0021

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG TẠI HÀ NỘI
20 000.00.19.H26-230329-0010

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM H.E.R