Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y NHA KHOA MINH PHƯƠNG

---------------------------

Số 191217/MP-CBMB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 19 tháng 12 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y NHA KHOA MINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0107247754

Địa chỉ: Số 41/38 Phương Mai - P.Kim Liên - Q.Đống Đa - Hà Nội, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Mai Phương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012952399   ngày cấp: 18/04/2006   nơi cấp: CATPHN

Điện thoại cố định: 0904840393   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Duy Linh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012228388   ngày cấp: 22/04/2004   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Răng - Hàm - Mặt

(2) Họ và tên: Đặng Tiến Tâm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 091692488   ngày cấp: 25/03/2016   nơi cấp: TP Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1"GC Fuji I Capsule (GC Fuji I Capsule)"
2"GC Fuji Plus (GC Fuji Plus 1-1 Pkg/ GC Fuji Plus Powder 15g/ GC Fuji Plus Liquid 8g (7ml))"
3"GC Fuji Plus Capsule (GC Fuji Plus Capsules)"
4"GC Fuji CEM "
5"GC Gold Label luting & Lining Cement (GC Gold Label Luting & Lining Cement 1-1Pkg/GC Gold Label Luting & Lining Cement Powder 35g/GC Gold Label Luting & Lining Cement Liquid 25g(20mL)/GC Gold Label 1 Luting & Lining Cemen 1-1Mini Pack/"
6"GC Gold Label Universal Restorative (GC Gold Label Universal Restorative 1-1 Pkg 21,22,23/GC Gold Label Universal Restorative Powder 15g 21,22,23/ GC Gold Label Universal Restorative Liquid 10g (8.0mL)/GC Gold Label Universal Restorative Mini Pack 21,22)"
7"GC Gold Label 2 Light Cured Universal Restorative (GC Gold Label 2LC (15g powder ,8g liquid, #A1/A2/A3/A3.5/A4/B2/B3 GC Gold Label 2LC Mini Pack #A1/A2/A3/ A3.5/A4/B2/B3)"
8"GC Gold Label HS Posterior EXTRA GC Gold Label HS Posterior EXTRA 1-1Pkg A2,A3,A3.5/GC Gold Label HS Posterior EXTRA Liquid 8g(6.4mL) /GC Gold Label HS Posterior EXTRA 1-1 mini pack A2,A3,A3.5/ GC Gold Label HS Posterior EXTRA Powder 15g A2,A3,A3.5)"
9"Caviton ( Caviton 30g White /Caviton 30g, Pink)"
10"Solare (Solare 4g(2.7mL) A1, A2, A3, A3.5, AO3, B2, CV/ Solare 3g(2mL) A1, A2, A3, A3.5, B2, AO3, CV/ Solare Shade Guide)"
11"Solare X (Solare X, X-A2, X- A1,X-A3, X-A3.5, X-AO2, X- WT) "
12"G-CEM Capsule G-CEM Capsule A2/AO3/Assorted/BO1/Translucent"
13"MI Varnish (MI Varnish Intro Pack/MI Varnish Refill Pack Fresh Strawberry/MI Varnish Refill Pack Fresh Mint/MI Varnish Clinic Pack Fresh Strawberry/MI Varnish Clinic Pack Fresh Mint)"
14GC Fuji IX (GC Fuji IX 1-1 Pkg/ GC Fuji IX 1-1 Pkg, Asia)
15GC Gold Label luting & Lining Cement Liquid 25g (20ml)
16GC Gold Label HS Posterior EXTRA Liquid 8g (6.4ml)
17GC Fuji Plus Powder 15g
18GC Fuji Plus Liquid 8g ( 7ml)
19Giấy đánh chất hàn - GC Miracle mix

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)