Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA

---------------------------

Số Số 05/2018/VBCB-LH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Long An , ngày 16 tháng 05 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Long An

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA

Mã số thuế: 1101695529

Địa chỉ: Lô R-4 và R-4A, đường Tân Tập Long Hậu, Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô R-4 Và R-4A đường Tân Tập Long Hậu, Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Điện thoại: (028)38734319    Fax: (028)38734319

Email: skpark@youngchemical.co.kr    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: YOUN HAN SUNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M55638149   ngày cấp: 20/05/2013   nơi cấp: Bộ ngoại giao và thương mại Hàn Quốc

Điện thoại cố định: (028)38734319   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: PARK SANG KYU

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M15018539   ngày cấp: 03/06/2009   nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 48  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Băng keo cá nhân màu da ( SHEER PLASTER)10000000
2Băng keo cá nhân trong suốt ( TRANSPARENT PLASTER)10000000
3Băng keo cá nhân ( FRESH COOL PATCH)100000
4Băng keo cá nhân ( KIDS AQUA FRESH BAND)100000
5Băng keo cá nhân ( ICE GEL BAND)100000
6Băng keo cá nhân ( ACE BAND-S)10000000
7Băng keo cuộn loại giấy ( YOUNG PLASTER-PAPER)100000
8Băng keo cuộn loại lụa ( YOUNG PLASTER-SILK)100000
9Băng keo cuộn ( YOUNG PLASTER-ZINC OXIDE)100000
10Băng keo cuộn co giãn ( FIX ROLL)100000
11Băng keo cá nhân ( AQUA BAND)10000000
12Băng keo cá nhân loại vải ( ACE BAND-F)10000000
13Băng keo cá nhân in hình ( KIDS BAND)10000000
14Băng keo cuộn PE ( YOUNG PLASTER-PE)100000
15Băng keo cá nhân ( FIX BAND)10000000
16Băng keo cá nhân ( ACE BAND)10000000
17Băng keo cá nhân loại vải ( NEO ACE BAND-F)10000000
18Băng keo cuộn loại lụa ( NEO YOUNG PLASTER-SILK)100000
19Băng keo cuộn loại giấy ( NEO YOUNG PLASTER-PAPER)100000
20Băng keo cuộn loại vải ( NEO YOUNG PLASTER-FABRIC)100000
21Băng keo cuộn PE ( NEO YOUNG PLASTER-PE) 100000
22Băng keo cá nhân ( YOUNG BAND)10000000
23Băng keo cuộn loại lụa ( SILK PLASTER)100000
24Băng keo cá nhân loại vải ( FABRIC BAND)10000000
25Khẩu trang y tế ( SURGICAL MASK)10000000
26Băng keo cuộn ( AQUA ROLL)20000
27Khẩu trang y tế ( FACE MASK)10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)