Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH ĐỒNG THỊNH PHÁT

---------------------------

Số 01/SXTBYT-DTP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Long An , ngày 07 tháng 06 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Long An

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH ĐỒNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0305634152

Địa chỉ: Thửa số 380, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH ĐỒNG THỊNH PHÁT

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thửa số 380, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Điện thoại: 0908510387    Fax:

Email: minh94kti@yahoo.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Hồ Thanh Minh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024695649   ngày cấp: 27/03/2007   nơi cấp: Công an TP. HCM

Điện thoại cố định: 0908510387   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Hữu Tuấn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 205818507   ngày cấp: 15/12/2010   nơi cấp: CA Quảng Nam

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 80  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Túi ép dẹp20000000
2Túi ép phồng10000000
3Cuộn ép dẹp10000
4Cuộn ép phồng10000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)