Hồ sơ đã bị thu hồi

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NGUYỆT QUANG

---------------------------

Số 01/CB-NQ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Vĩnh Phúc , ngày 18 tháng 06 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Vĩnh Phúc

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NGUYỆT QUANG

Mã số thuế: 2500440789

Địa chỉ: ngõ 45 đường Hùng Vương, Phường Hội Hợp, Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Tên cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Nguyệt Quang

Địa chỉ cơ sở sản xuất: KDC tự xây Sau Núi, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Phường Hội Hợp, Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0977381688    Fax:

Email: duongle.luatlethuy@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC THÁI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 135704982   ngày cấp: 10/06/2018   nơi cấp: Công an Vĩnh Phúc

Điện thoại cố định: 0977381688   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: VŨ THỊ HẰNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026186000670   ngày cấp: 01/10/2015   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 48  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế1200000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)