Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA

---------------------------

Số 01/17-QK-CBMB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 15 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA

Mã số thuế: 0304903324

Địa chỉ: 39 Đường số 9, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Quốc Thống

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024669375   ngày cấp: 05/05/2011   nơi cấp: CA Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0838164700   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125170531   ngày cấp: 16/12/2016   nơi cấp: CA Huyện Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(2) Họ và tên: Nguyễn Minh Nhật

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 311893031   ngày cấp: 29/06/2005   nơi cấp: CA Tỉnh Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế loại B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)